1. TCM Wiki
  2. 布袋丸

布袋丸

Name

  1. Budai Wan

The Prescription of 布袋丸

Source

The book Bu Yao Xiu Zhen Xiao Er Fang Lun

Ingredients

Explanation

Shi Jun Zi. Wu Yi, Lu Hui and Ye Ming Sha: Expelling ascaris and treating malnutrition.

Ren Shen, Fu Ling, Gan Cao, Bai Zhu and fine pork: Tonify the stomach and spleen.

The Effect of 布袋丸

Effect

Expel ascaris, treat malnutrition, tonify spleen qi.

Indications

Infantile malnutrition.