1. TCM Wiki
  2. Budai Wan

Budai Wan

Name

  1. 布袋丸

The Prescription of Budai Wan

Source

The book Bu Yao Xiu Zhen Xiao Er Fang Lun

Ingredients

Explanation

Shi Jun Zi. Wu Yi, Lu Hui and Ye Ming Sha: Expelling ascaris and treating malnutrition.

Ren Shen, Fu Ling, Gan Cao, Bai Zhu and fine pork: Tonify the stomach and spleen.

The Effect of Budai Wan

Effect

Expel ascaris, treat malnutrition, tonify spleen qi.

Indications

Infantile malnutrition.