1. TCM Wiki
  2. Ji Jiao Li Huang Wan

Ji Jiao Li Huang Wan

The Prescription of Ji Jiao Li Huang Wan

Ingredients

Explanation

Fang Ji, Jiao Mu and Ting Li Zi: Inducing diuresis.

Fang Ji: Clearing damp-heat.

Jiao Mu: Promoting diuresis and resolving swelling, eliminating phlegm and relieving dyspnea.

Ting Li Zi: Purging lung qi, inducing diuresis to alleviate edema.

Da Huang: Purging heat and relaxing the bowels.

The Effect of Ji Jiao Li Huang Wan

Effect

Purge heat and drive out accumulated water, induce diuresis and relax the bowels.

Indications

Difficult urination, constipation, dry mouth, retained water, deep and taut pulse.

Contraindication

It is contraindicated to pregnant women.