1. TCM Wiki
  2. Zaojia Wan

Zaojia Wan

The Prescription of Zaojia Wan

Source

The book Jin Kui Yao Lue

Ingredients

Zao Jia 112 g.

Explanation

Zao Jia: Dispelling phlegm, opening orifice and blockage.

The Effect of Zaojia Wan

Effect

Expel phlegm.