1. TCM Wiki
  2. Yu Lin Zhu

Yu Lin Zhu

The Prescription of Yu Lin Zhu

Source

The book Jing Yue Quan Shu

Ingredients

Explanation

Tu Si Zi, Lu Jiao Shuang and Du Zhong: Tonifying the kidney, strengthening the waist and knee, replenishing essence.

Ren Shen, Bai Zhu, Fu Ling and Zhi Gan Cao: Tonifying qi.

Hua Jiao: Warming middle energizer.

Dang Gui, Chuan Xiong, Shu Di and Bai Shao: Tonifying blood.

The Effect of Yu Lin Zhu

Effect

Tonify qi and blood, regulate menstruation, replenish essence.

Indications

Qi and blood deficiency in women, abnormal menstruation.

Administrations

All the drugs are ground into fine powder. The powder is made with honey into pills. 1~2 pills are taken each time on empty stomach.