1. TCM Wiki
  2. Yangyin Zhixue Tang

Yangyin Zhixue Tang

The Prescription of Yangyin Zhixue Tang

Source

Gynecotokology

Ingredients

Explanation

Sheng Di, Hua Rui Shi, Zong Lv Tan, Ce Bai Ye and Ou Jie: Cooling blood to stop bleeding.

Bai Shao, Huang Qin, Di Gu Pi and Mu Li: Soothing the liver and clearing heat.

Xuan Shen and Shi Hu: Tonifying yin and promoting the secretion of body fluids.

The Effect of Yangyin Zhixue Tang

Effect

Tonify yin, stop bleeding and clear heat.

Indications

Metrorrhagia and metrostaxis due to yin deficiency and blood-heat.

Administrations

Decoct in water for oral dose to be taken twice.