1. TCM Wiki
  2. Xiao Dingfeng Zhu

Xiao Dingfeng Zhu

The Prescription of Xiao Dingfeng Zhu

Source

The book Wen Bing Tiao Bian

Ingredients

Explanation

Egg yolk and E Jiao: Tonifying yin and extinguishing wind.

Gui Ban and Mussel: Tonifying yin and pacifying yang, directing qi downward.

Urine of boys under twelve: Tonifying yin for lowering fire.

The Effect of Xiao Dingfeng Zhu

Effect

Tonify yin and pacify yang, estinguish wind and direct qi downward.