1. TCM Wiki
  2. Wuren Runchang Wan

Wuren Runchang Wan

The Prescription of Wuren Runchang Wan

Source

The book Quan Guo Zhong Yao Cheng Yao Chu Fang Ji

Ingredients

Explanation

Ma Zi Ren, Bai Zi Ren, Yu Li Ren, Tao Ren and Song Zi Ren: Moistening the lung and lubricating the intestine.

Chen Pi: Regulating the flow of qi and relieving stagnation.

Da Huang: Removing blood stasis through invigorating blood circulation and purgating, clearing away heat from blood.

Dang Gui: Tonifying blood and activating blood, alleviating pain.

Cong Rong: Tonifying kidney yang, supplementing essence and blood, moistening intestines to smooth stool.

Sheng Di: Clearing heat and cooling blood, stopping bleeding, nourishing yin.

The Effect of Wuren Runchang Wan

Effect

Moisten the intestines and relax the bowels

Indications

Constipation, indigestion, dryness-heat in large intestine.

Contraindication

It is contraindicated to pregnant women.