1. TCM Wiki
  2. Wen Bao Yin

Wen Bao Yin

The Prescription of Wen Bao Yin

Source

The book Bian Zheng Lu

Ingredients

Explanation

Tu Si Zi, Ba Ji Tian and Bu Gu Zhi: Tonifying the kidney and strengthening yang, replenishing essence.

Rou Gui and Fu Zi: Warming the kidney and strengthening yang.

Bai Zhu and Ren Shen: Strengthening the spleen, tonifying qi and eliminating dampness.

Shan Yao and Qian Shi: Tonifying the kidney to astringe essence to arrest leucorrhoea.

Du Zhong: Tonifying qi to relieve lumbago.

The Effect of Wen Bao Yin

Effect

Warm the kidney and uterus, tonify qi and kidney, astringe essence.

Indications

Infertility due to uterus cold.

Administrations

Decoct in water for oral dose to be taken twice.