1. TCM Wiki
  2. Su Xiao Jiuxin Wan

Su Xiao Jiuxin Wan

The Prescription of Su Xiao Jiuxin Wan

Ingredients

Explanation

Chuan Xiong: Activating blood and eliminating stasis, promoting the flow of qi to alleviate pain.

Bing Pian: Inducing resuscitation and alleviating pain.

The Effect of Su Xiao Jiuxin Wan

Effect

Promote the flow of qi, activate blood, eliminating stasis and alleviate pain.

Indications

Coronary heart disease due to qi stagnation and blood stasis and angina.