1. TCM Wiki
  2. Shengxian Tang

Shengxian Tang

The Prescription of Shengxian Tang

Source

The book Yi Xue Zhong Zhong Can Xi Lu

Ingredients

Explanation

Huang Qi: Invigorating Qi to consolidate the superficial resistance, elevating Yang-Qi to treat prolapse.

Sheng Ma and Chai Hu: Aiding Huang Qi in elevating Yang-Qi.

Jie Geng: Ventilating the lung, checking upward adverse flow of Qi.

The Effect of Shengxian Tang

Effect

Tonify and ascend qi.

Administrations

Decoct in water for oral dose to be taken twice.