1. TCM Wiki
  2. Jianpi Yangwei Wan

Jianpi Yangwei Wan

The Prescription of Jianpi Yangwei Wan

Source

The book She Sheng Mi Pou

Ingredients

Explanation

Ren Shen and Bai Zhu: Tonifying qi.

Dang Gui and Bai Shao: Tonifying blood.

Mu Xiang and Chen Pi: Promoting the flow of Qi to remove stagnancy.

Ban Xia Qu, Fu Ling and Shan Yao: Drying dampness.

Mai Ya and Zhi Shi: Promoting digestion.

The Effect of Jianpi Yangwei Wan

Effect

Tonify qi and blood, promote digestion and remove stagnancy.

Indications

Deficiency of spleen and stomach.

Administrations

All the drugs are ground into fine powder. The powder is made with aging rice into pills. 9 g is taken each time.