1. TCM Wiki
  2. Huangqin Huashi Tang

Huangqin Huashi Tang

The Prescription of Huangqin Huashi Tang

Source

The book Wen Bing Tiao Bian

Ingredients

Explanation

Huang Qin: Clearing heat and drying dampness.

Hua Shi, Fu Ling Pi, Tong Cao and Zhu Ling: Clearing damp-heat.

Bai Dou Kou and Da Fu Pi: Eliminating dampness and promoting diuresis.

The Effect of Huangqin Huashi Tang

Effect

Clear heat and eliminate dampness.

Administrations

Decoct in water for oral dose to be taken three times a day.