1. TCM Wiki
  2. Huangqi Guizhi Wuwei Tang

Huangqi Guizhi Wuwei Tang

The Prescription of Huangqi Guizhi Wuwei Tang

Source

The book Jin Gui Yao Lue

Ingredients

Explanation

Huang Qi: Invigorating Qi and tonifying the spleen and stomach.

Gui Zhi: Warming Yang-Qi and dispelling cold.

Shao Yao: Tonifying blood and Replenishing Yin.

Sheng Jiang: Dispersing wind-cold.

Da Zao: Tonifying blood and qi.

The Effect of Huangqi Guizhi Wuwei Tang

Effect

Tonify qi and warm meridians, harmonize blood and treat rheumatic arthritis.

Administrations

Decocted in water for oral dose to be taken twice.