1. TCM Wiki
  2. Gehua Jiejiu Tang

Gehua Jiejiu Tang

The Prescription of Gehua Jiejiu Tang

Source

The book Pu Ji Fang

Ingredients

Explanation

Ren Shen, Bai Zhu, Fu Ling and Gan Cao: Invigorating Qi and strengthening the spleen.

Ze Xie,Zhu Ling, Fu Ling and Bai Zhu: Strengthening the spleen and promoting diuresis.

Shen Qu: Promoting digestion to remove stagnated food.

Mu Xiang, Sha Ren and Chen Pi: Regulating the activity of Qi to promote the function of the stomach.

Ge Gen: Removing pathogenic heat from the exterior, ascending the Qi of the spleen and stomach.

Ge Hua: Relieving alcoholism and refreshing the mind.

Bai Dou Kou: Resolving dampness and promoting the flow of qi, warming the spleen and stomach and arrest vomiting.

Qing Pi: Promoting the flow of qi and soothing the liver, breaking qi and resolving stagnation.

The Effect of Gehua Jiejiu Tang

Effect

Relieve alcoholism.

Indications

Hangover.

Administrations

Decoct in water for oral dose to be taken twice.