1. TCM Wiki
  2. Er Xian Tang

Er Xian Tang

The Prescription of Er Xian Tang

Source

The book Fu Chan Ke Xue

Ingredients

Explanation

Huang Bo and Zhi Mu: Purging kidney-fire and tonifying kidney-yin.

Dang Gui: Tonifying blood and regulating menstruation.

Xian Mao and Xian Ling Pi and Ba Ji Tian: Warming the kidney-yang, tonifying the kidney-essence.

The Effect of Er Xian Tang

Effect

Warm kidney-yang, tonify kidney-essence, purge kidney-fire and regulate menstruation.

Indications

Amenorrhea, climacteric disease, chronic disease with kidney yin or yiang deficiency.

Administrations

Decoct in water for oral dose to be taken twice.