1. TCM Wiki
  2. Da Shanzha Wan

Da Shanzha Wan

The Prescription of Da Shanzha Wan

Source

The book Dan Xi Xin Fa

Ingredients

Explanation

Shan Zha: Promoting digestion and dissipating food stagnation.

Mai Ya: Promoting digestion and invigorating the spleen.

Shen Qu: Promoting digestion and harmonizing the stomach.

The Effect of Da Shanzha Wan

Effect

Promote digestion and dissipate stagnation, harmonize the spleen and stomach.

Indications

Poor appetite, indigestion, disharmony of spleen and stomach.