1. TCM Wiki
  2. Da Bu Yuan Jian

Da Bu Yuan Jian

The Prescription of Da Bu Yuan Jian

Source

The book Jing Yue Quan Shu

Ingredients

Explanation

Ren Shen, Shan Yao and Du Zhong: Tonifying the kidney-qi.

Dang Gui and Shu Di: Tonifying blood and nourishing yin.

Shan Yu Rou and Gou Qi: Tonifying the kidney, supplementing blood and essence.

Gan Cao: Tempering the actions of all the other ingredients.

The Effect of Da Bu Yuan Jian

Effect

Tonify qi and blood, secure essence.

Administrations

Decoct in water for oral dose to be taken on empty stomach.